Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Analogue electronic circuits 1
Learning outcome:
Student potrafi projektować analogowe układy elektroniczne używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Connections with FLO:
  • ET1A_U16
    potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
  • ES1A_U16
    develops analog and digital systems (also in the combined version), electronic and telecommunications systems, taking into account the specific commercial and economic criteria, using appropriate methods, techniques and tools;