Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Technika cyfrowa i układy programowalne
Learning outcome:
Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów cyfrowych takich jak pamięci czy też układy programowalne
Connections with FLO:
 • ET1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
 • ET1A_W12
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;
 • ES1A_W05
  has the elementary knowledge of the materials used in electronics;
 • ES1A_W12
  has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;