Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Learning outcome:
Student potrafi projektować podstawowe systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów
Connections with FLO:
 • ET1A_W13
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz technik antenowych;
 • ET1A_W20
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • ES1A_W13
  possesses the ordered knowledge of of theory of electrical circuits, signals theory (methods of processing) and antenna techniques;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;