Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Optoelektronika
Learning outcome:
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji;
Connections with FLO:
  • ET1A_W03
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji; posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci optycznych;
  • ES1A_W03
    has an ordered and a theoretical knowledge of the fotonic, including the knowledge necessary for understanding the physical bases of telecommunication optical systems, optical recording and information processing; has knowledge of the functioning of optical networks;