Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Optoelektronika
Learning outcome:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów potrafi zaprojektować łącze optyczne
Connections with FLO:
 • ET1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ET1A_U20
  potrafi zaprojektować łącze optyczne i bezprzewodowe korzystając ze specjalizowanego oprogramowania;
 • ES1A_U02
  works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;
 • ES1A_U20
  can design the optical and wireless link using a special software;