Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Learning outcome:
Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo
Connections with FLO:
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • ET1A_W11
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń;
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;
 • ES1A_W11
  possesses the ordered knowledge of devices within the networks, including wireless and optical; startup, configuration, and maintenance of these devices;