Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Learning outcome:
Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;