Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci
Connections with FLO:
  • ET1A_U23
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
  • ES1A_U23
    configures devices and communication protocols in the local (wired and radio links) and extensive (in particular optical) communication networks; manages networks and solves emerging issues;