Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Podst. ekonomii, finansów i prawa w biznesie
Learning outcome:
wie, na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony;
Connections with FLO:
 • ET1A_W24
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ET1A_W25
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • ES1A_W24
  has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;
 • ES1A_W25
  has an elementary knowledge of management, including quality management, business, general rules of creation and development the different forms of the individual enterprises;