Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praktyka kierunkowa
Learning outcome:
Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów
Connections with FLO:
  • ET2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych;
  • ES2A_U02
    can work individually and in a team; can evaluate the work effort of tasks; can lead a small team in such a way to ensure the implementation of the tasks in the established time