Module learning outcome data:
Code:
M_K005
Category:
Social competence
Module:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata.
Learning outcome:
Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego.
Connections with FLO:
  • ET1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • ES1A_K05
    thinks and acts creatively;