Module learning outcome data:
Code:
M_K006
Category:
Social competence
Module:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata.
Learning outcome:
Zachowuje etyczna postawę w prowadzonych projektach badawczych, publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym.
Connections with FLO:
  • ET1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
  • ES1A_K04
    is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks;