Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata.
Learning outcome:
Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie.
Connections with FLO:
  • ET1A_W24
    ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
  • ES1A_W24
    has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;