Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Konflikty współczesnego świata: nacjonalizm i terroryzm
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie.
Connections with FLO:
  • ET1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
  • ES1A_K02
    sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;