Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Konflikty współczesnego świata: nacjonalizm i terroryzm
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie.
Connections with FLO:
  • ET1A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  • ES1A_K03
    is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;