Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Socjologia
Learning outcome:
Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł.
Connections with FLO:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • ES1A_U01
    acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;