Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Socjologia
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za tworzenie dzieł technicznych, ich wdrażanie i społeczne skutki działalności inżyniera.
Connections with FLO:
  • ET1A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  • ES1A_K03
    is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;