Module learning outcome data:
Code:
M_K005
Category:
Social competence
Module:
Socjologia kierowania i organizacji
Learning outcome:
Przedmiot pozwala na wykształcenie takich kompetencji społecznych i indywidualnych jak: pro przedsiębiorcza postawa, myślenie kreatywne i perspektywiczne oraz skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji.
Connections with FLO:
  • ET1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • ES1A_K05
    thinks and acts creatively;