Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody inżynierii wiedzy
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie wnioskowania i metod przetwarzania wiedzy
Connections with FLO:
 • AR2A_W01
  ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego
 • AR2A_W02
  ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania, w tym systemów bazodanowych i serwisów internetowych.
 • AR2A_W07
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
 • AR2A_W11
  ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanych zagadnień z optymalizacji ciągłej i dyskretnej
 • AR2A_W13
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki.