Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metody inżynierii wiedzy
Learning outcome:
Potrafi dokonać klasyfikacji problemu reprezentacji i przetwarzania wiedzy oraz wybrać metody i narzędzia do jego rozwiązania
Connections with FLO:
 • AR2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • AR2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • AR2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • AR2A_U06
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy działania i projektowania elementów, układów i systemów sterowania, monitorowania i nadzoru oraz zarządzania przebiegiem procesów przemysłowych.
 • AR2A_U10
  Potrafi wykorzystać metody sztucznej inteligencji do projektowania i realizacji systemów sterowania na różnych poziomach
 • AR2A_U16
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
 • AR2A_U19
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie automatyki, metrologii, i informatyki w realizacji systemów sterowania, monitorowania i nadzoru procesów przemysłowych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym
 • AR2A_U20
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie automatyki i robotyki