Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metody inżynierii wiedzy
Learning outcome:
Ma świadomość roli i znaczenia inżynierii wiedzy w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie
Connections with FLO:
  • AR2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • AR2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera-automatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia