Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to electronics
Learning outcome:
Student zna techniki i narzędzia służące do projektowania układów elektronicznych.
Connections with FLO:
  • ET1A_W16
    zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
  • ES1A_W16
    knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;