Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introduction to electronics
Learning outcome:
Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych układów cyfrowych a także dokonać ich weryfikacji.
Connections with FLO:
 • ET1A_U16
  potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ES1A_U16
  develops analog and digital systems (also in the combined version), electronic and telecommunications systems, taking into account the specific commercial and economic criteria, using appropriate methods, techniques and tools;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;