Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Computer measurement systems
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView
Connections with FLO:
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ET1A_W17
  zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W17
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;