Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to telecommunications
Learning outcome:
Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji,
Connections with FLO:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;