Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to telecommunications
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych.
Connections with FLO:
  • ET1A_W08
    ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
  • ES1A_W08
    owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);