Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Introduction to telecommunications
Learning outcome:
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
Connections with FLO:
  • ET1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ES1A_U06
    has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;