Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Design laboratory
Learning outcome:
potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania inżynierskiego
Connections with FLO:
 • ET1A_W16
  zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ET1A_W22
  ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych;
 • ES1A_W16
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;
 • ES1A_W22
  has an elementary knowledge of the life cycle of devices and electronic systems and ICT (information and communication technology);