Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praca dyplomowa
Learning outcome:
Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Connections with FLO:
 • EL1A_U17
  potrafi projektować i dokonywać analizy i symulacji prostych układów regulacji automatycznej dla oceny ich działania w stanach ustalonych i dynamicznych
 • EL1A_U18
  potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do analizy układów izolacyjnych urządzeń związanych z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej oraz stosować ochronę przeciwprzepięciową i odgromową
 • EL1A_U17
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;