Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Praca dyplomowa
Learning outcome:
Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów
Connections with FLO:
 • ET2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych;
 • EL1A_U07
  potrafi stosować poznane zasady fizyki oraz metody i modele matematyczne, a także techniki komputerowe do opisu, analizy i oceny działania elementów i układów elektrotechnicznych
 • EL1A_U10
  potrafi wyznaczyć rozkład pola elektromagnetycznego w prostych przypadkach
 • EL1A_U15
  potrafi analizować działanie prostych układów elektronicznych i energoelektronicznych, a także projektować takie układy
 • ES2A_U02
  can work individually and in a team; can evaluate the work effort of tasks; can lead a small team in such a way to ensure the implementation of the tasks in the established time
 • EL1A_U07
  potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu elektronicznego;
 • EL1A_U10
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • EL1A_U15
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;