Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w podejmowaniu i przeprowadzaniu negocjacji.
Connections with FLO: