Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Microwave techniques, antenna systems and propagation of radio waves
Learning outcome:
potrafi projektować systemy antenowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Connections with FLO:
  • ET1A_U17
    potrafi projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych;
  • ES1A_U17
    designs simple network systems for different channels of broadcasting and types of transmitted data;