Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wireless techniques and systems
Learning outcome:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretyczne wiedzę w zakresie nadawania, bezprzewodowego przesyłania i odbioru sygnałów
Connections with FLO:
  • ET1A_W04
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich częstotliwości;
  • ES1A_W04
    has the ordered and the theoretical knowledge of the electromagnetic waves and their propagation, including knowledge necessary for understanding the generation, wired and wireless transmission of information and the detection of high frequency signals;