Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Wireless techniques and systems
Learning outcome:
potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe
Connections with FLO:
  • ET1A_U08
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
  • ES1A_U08
    does signal analyzes and implements simple signal processing algorisms in time and frequency domain, uses analog and digital techniques with hardware and software appropriate tools;