Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Wireless techniques and systems
Learning outcome:
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami do symulacji prostych systemów bezprzewodowych
Connections with FLO:
  • ET1A_U10
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
  • ES1A_U10
    uses properly-chosen computer-aided environments, simulators and other CAD tools for simulation, design and verification of components and electronic systems, network protocols, databases, simple electronic s and telecommunications system;