Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Wireless techniques and systems
Learning outcome:
ma wiedzą o metodach stosowanych w warstwie fizycznej bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych
Connections with FLO:
  • ET1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
  • ES1A_W10
    has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;