Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Technika mikroprocesorowa 2
Learning outcome:
Student dysponuje wiedzą niezbędną do tworzenia dedykowanych aplikacji mikrokontrolerów, zna współzależności pomiędzy hardwarem i softwarem oraz zasady pracy w czasie rzeczywistym.
Connections with FLO:
 • EL1A_W07
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, tworzenia ich modeli obwodowych oraz analizy w stanach ustalonych i nieustalonych
 • EL1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól elektromagnetycznych, w szczególności niskiej częstotliwości
 • EL1A_W10
  ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki
 • EL1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • EL1A_W08
  ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
 • EL1A_W10
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;