Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Technika mikroprocesorowa 2
Learning outcome:
Student potrafi oprogramować zaprojektowaną aplikację mikrokontrolera, posiłkując się językiem asemblerowym i/lub językiem wysokiego poziomu, uwzględniając uwarunkowania, wynikające z zasobów mikrokontrolera, jego listy instrukcji, pojemności pamięci i wymogów czasu rzeczywistego.
Connections with FLO:
 • EL1A_U12
  umie analizować i projektować układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru
 • EL1A_U13
  potrafi dobierać urządzenia i aparaturę elektroenergetyczną, w tym pomiarową i zabezpieczeniową, pod kątem kompletności, bezpieczeństwa obsługi, nadzoru i realizacji zadań, uwzględniając aspekty ekonomiczne
 • EL1A_U12
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny;
 • EL1A_U13
  potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu; potrafi opracować oprogramowanie mikrokontrolera lub mikroprocesora sterującego w systemie elektronicznym;