Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Learning outcome:
student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany
Connections with FLO:
  • TE1A_U14
    is able to compare particular designs of network devices or telecommunication networks taking into account chosen user or economical criteria like power consumption, processing time, cost, reliability, throughput, topology, etc.;