Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Learning outcome:
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej
Connections with FLO:
  • ET1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
  • ES1A_U05
    uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;