Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji
Connections with FLO:
 • ET1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • ES1A_W09
  possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;