Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Zna wewnętrzną budowę i rozumie działanie systemów bazodanowych (DBMS – DataBase Management System)
Connections with FLO:
 • ET1A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania;
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ES1A_W06
  possesses the ordered knowledge of computer architectures, systems, computer networks, databases, operating systems, necessary to install, operate and maintenance of equipment required for information processing, including simulation and design;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;