Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Learning outcome:
Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów
Connections with FLO:
 • IN1A_W12
  Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych.
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • EL1A_U20
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;