Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Learning outcome:
Zna metody sygnalizowania i potwierdzania sygnałów przerwań oraz priorytetyzacji węzłów. Rozumie źródła i przyczyny powstawania opóźnień w reagowaniu systemu na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne.
Connections with FLO:
 • IN1A_W12
  Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych.
 • EL1A_W09
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów i usług, w tym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów elektronicznych
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
 • EL1A_W18
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;