Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-105-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera-automatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia AR2A_K02 Examination
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie AR2A_U01 Execution of a project
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie AR2A_U02 Execution of a project
M_U003 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników AR2A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania AR2A_W02 Examination
M_W002 ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania systemów sterowania AR2A_W04 Examination
M_W003 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki AR2A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera-automatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania + - - - - - - - - - -
M_W002 ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania systemów sterowania + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego.
 • Przegląd współczesnych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.
 • Omówienie środowiska Tornado formy Wind River System.
 • Wielozadaniowość, inwersja priorytetów.
 • Komunikacja między zadaniami.
 • Wyjątki i przerwania, budziki, opóźnienia.
 • System wejścia/wyjścia, system plików oraz sieć.
 • Standard POSIX.

Project classes:

W przedmiocie prowadzone są projekty z zakresu systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Projekty związane z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego: opracowania dotyczące nowych systemów, opracowania dotyczące nowych technologii, wykorzystanie mechanizmów systemowych (wielozadaniowość, semafory, komunikacja między zadaniami, pamięci, wyjątki, przerwania, budziki, system we/wy, system plików oraz sieć), testy porównawcze różnych systemów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Systemów operacyjnych, Unix/Linux, programowanie w C.

Recommended literature and teaching resources:
 • Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2003
 • Ułasiewicz J.: Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino, BTC, Warszawa 2007
 • Cottet F., Delacroix J., Kaiser C., Mammeri Z.: Scheduling in Real-Time Systems, Wiley, NY, 2002
 • Lak K., Rak T., Orkisz K.: RTLinux system czasu rzeczywistego. Helion, Gliwice 2003
 • Sacha K.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 1999
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

KSIĄŻKA:

Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Wydawnictwa AGH Kraków 2003, ISBN 83-88408-24-0

MONOGRAFIA:

Piotr SZYMCZYK, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER, Tomisław GOŁĘBIOWSKI: Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych, Wydawnictwo Naukowe IAE, Kraków 2015, ISBN 978-83-65003-00-3

ARTYKUŁY:
Szmuc T., Szymczyk M., Szymczyk P.: Komputerowy system analizy własności procesów dyskretnych. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka, z.47, Kraków 1989, s.131-148.
Szymczyk P.: Edytor graficzny – element komputerowego systemu analizy własności procesów dyskretnych. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka, z.58, Kraków 1991, s. 209-216.
Szymczyk P.: Petri-net machine, International Summer School “Real-Time Systems and Process Automation”. Cracow June 1992 (TEMPUS project).
Szymczyk P.: Working with the computer systems for properties analisis of discrete processes. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka, z.64, Kraków 1993, s. 337-350.
Szymczyk P.: Wieloprocesorowe komputery firmy Sequent. Niełatwo się załamują. ComputerWorld nr 15, Warszawa 11 kwietnia 1994, ISSN 0867-2334, str 15.
Szymczyk P.: Wieloetapowe modelowanie dużych systemów z użyciem sieci Petriego. Zeszyty Naukowe AGH, Elektrotechnika, Tom 14, Zeszyt 4, Kraków 1995, str.423-428.
Szymczyk P.: Zastosowanie algebraicznych czasowych sieci Petriego do opisu dużych systemów. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 1 Zeszyt 1 1997. str. 395-402.
Szymczyk P.: Algebraiczne czasowe sieci Petriego w systemach czasu rzeczywistego. Materiały konferencyjne I Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków listopad 1997, str. 85-92
Szymczyk P.: Modelowanie wspomagane przez czasowe sieci Petriego. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom3 Zeszyt 1 1999. str. 329-336.
Szymczyk P.: Specyfikacja wymagań jakości obsługi w systemach czasu rzeczywistego. Materiały konferencji “Systemy czasu rzeczywistego 2000”, Kraków wrzesień 2000. str. 29-37.
Szymczyk P.: Quality of Service for Real Time Systems. Materiały konferencji “International Carpathian Control Conference”, Krynica maj 2001. str. 369-374.
Szymczyk P.: Jakość obsługi w systemach czasu rzeczywistego. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 5 Zeszyt 1/2 2001. str.557-562.
Szymczyk P.: Developing service level agreement for outsourced processes and systems. Materiały konferencji “International Carpathian Control Conference” Malenovice Czechy maj 2002, str.605-610.
Szymczyk P.: Konstrukcja umów typu sla dla outsourcing’u procesów i systemów czasu rzeczywistego. Materiały konferencji “Systemy czasu rzeczywistego 2002”, wrzesień 2002
Szymczyk P.: Security of embedded systems. Materiały konferencji “International Carpathian Control Conference” Tatrzańska Łomnica Słowacja maj 2003, str. 833-836.
Szymczyk P.: Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka Tom 7 Zeszyt 1-2 2003. str.291-300
Szymczyk M., Szymczyk P.: Elementy bezpieczeństwa systemów komputerowych. Materiały IV Krajowej Konferencji “Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków listopad 2003. str. 641-646
Szymczyk M., Szymczyk P.: ESPAC – system wspomagający projektowanie i implementację aplikacji komputerowych oparty na sieciach ATPN Materiały IV Krajowej Konferencji “Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków listopad 2003. str. 817-822
Szymczyk M., Szymczyk P.: Zastosowanie systemu ESPAC do projektowania systemów komputerowych Materiały IV Krajowej Konferencji “Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków listopad 2003. str 823-828
Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of Cluster System with a Lot of Software Instances Lecture Notes in Computer Science, Computational Science – ICCS2004, Part 1, str. 417-420, Springer-Verlag Berlin 2004. (IF2004 0.513)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of complex computer system Materiały 6th International Scientific – Technical Conference Process Control 2004, Kouty nad Desnou Czeska Republika 2004, str. 157.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability changes of cluster system in a funtion of time Materiały konferencji “International Carpathian Control Conference” Krynica maj 2004, str. 889-894.
Szymczyk M., Szymczyk P.: ESPAC – computer aided system for designing and implementing computer applications Materiały konferencji “International Carpathian Control Conference” Krynica maj 2004, str. 883-888.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Reliability of complex system as a function of time 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje wrzesień 2004, str.1361-1364.
Szymczyk M., Szymczyk P., Scendo M.: Monitoring real-time system by snmp protocol 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje wrzesień 2004, str. 1273-1278.
Szymczyk M., Szymczyk P.: System espac do modelowania i badania systemów komputerowych w tym czasu rzeczywistego Materiały konferencji “Systemy czasu rzeczywistego 2004”, Ustroń wrzesień 2004. str. 113-122.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Niezawodność złożonych systemów komputerowych czasu rzeczywistego Materiały konferencji “Systemy czasu rzeczywistego 2004”, Ustroń wrzesień 2004. str.315-324
Szymczyk M., Szymczyk P., Scendo M.: Monitorowanie systemu RT-Linux za pomocą protokołu SNMP Materiały konferencji “Systemy czasu rzeczywistego 2004”, Ustroń wrzesień 2004. str. 293-302
Szymczyk M., Szymczyk P.: Analysis of Typical Data Centre from the Point of View of Accessibility, Sensibility, Usage of Results in the SLA Agreement 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków 22-25 czerwiec 2005, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 611-615.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Service Level Agreement for Outsourced Processes and Systems 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków 22-25 czerwiec 2005, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 635-638.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Monitoring Real-time System by SNMP Protocol Kraków 22-25 czerwiec 2005, 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Proceedings of 12th MIXDES 2005 Conference, Materiały konferencji, 2005, str. 631-634.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Monitoring Vxworks by snmp protocol 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 29.08-01.09.2005, Materiały konferencji, 2005
Szymczyk M., Szymczyk P.: Wyznaczanie wrażliwości centrum przetwarzania danych XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 – 8 października 2005, Monografie “Zastosowanie teorii systemów” Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 315-323.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Wyznaczanie dostępności centrum przetwarzania danych XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 – 8 października 2005, Monografie “Zastosowanie teorii systemów” Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 335-340.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Opracowanie modelu centrum w automatyce przemysłowej XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 – 8 października 2005, Monografie “Zastosowanie teorii systemów” Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 325-333.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Monitorowanie systemów operacyjnych czasu rzeczywistego za pomocą protokołu SNMP XVI Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów Zakopane 2005, 5 – 8 października 2005, Monografie “Zastosowanie teorii systemów” Nr 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2005, str. 341-345.
Szymczyk M., Szymczyk P.: Monitoring serwisów internetowych Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim CMS’05, Kraków 14 – 16 listopada 2005, Materiały konferencji, 2005, str. 551-556
Szymczyk M., Szymczyk P.: Zastosowanie protokołu SNMP do monitoringu internetowych systemów Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim CMS’05, Kraków 14 – 16 listopada 2005, Materiały konferencji, 2005, str. 545-549
Szymczyk P.: Systemy operacyjne systemów wbudowanych Pomiary Automatyka Robotyka 4/2009, str. 17-21 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Bezprzewodowy system automatyki bazujący na protokole SimpliciTI Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2009, str. 5-8 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: System operacyjny czasu rzeczywistego uCRTOS Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: “Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania”, WKŁ Warszawa 2009, str. 421-431. (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Energooszczędne oprogramowanie systemów czasu rzeczywistego mikrokontrolerów Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: “Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania”, WKŁ Warszawa 2009, str.179-188 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Programowe techniki zwiększania odporności na błędy przemijające w systemach czasu rzeczywistego Praca zbiorowa pod redakcją Z. Zielińskiego: “Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania”, WKŁ Warszawa 2009, str. 243-254 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Metody harmonogramowania procesów w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego Automatyka tom 13 zeszyt 2, Wydawnictwa AGH Kraków 2009, str. 607-614 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Techniki programistyczne stosowane w niezawodnych komputerowycg systemach sterowania Automatyka tom 13 zeszyt 2, Wydawnictwa AGH Kraków 2009, str. 601-606 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Detekcja błędów on-line w komputerowych systemach sterowania za pomocą procesora monitorującego, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 689-695 (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Zastosowanie mechanizmu zegarowego do wykrywania anomalii zachowania komputerowego systemu sterowania, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 684-688 (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Implementacja systemu czasu rzeczywistego na platformie mikrokontrolerów, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 679-683 (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Symulator systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, str. 670-678 (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Cyfrowe czujniki do pomiarów wielkości nieelektrycznych w automatyce, Pomiary Automatyka Robotyka 4/2010, str. 18-21 (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Propozycja architektury systemu CrOS, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Implementacja semaforów i kolejek komunikatów w systemie CrOS, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: System wbudowany z bezpiecznym asynchronicznym interfejsem WWW, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szwed P., Rogus G., Szymczyk M.: Symulator systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, Praca zbiorowa: Systemy czasu rzeczywistego Postęp badań i zastosowania, WKŁ Warszawa 2010 (Pkt. MNiSW = 3)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Energooszczędne algorytmy w systemach wbudowanych, Automatyka tom 15 zeszyt 2 – 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 451-458. (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Bezpieczeństwo i niezawodność systemów wbudowanych opartych na nowoczesnych mikrokontrolerach, Automatyka tom 15 zeszyt 2. ISSN 1429-3447. – 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str.443-450 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Minimalizacja poboru energii zasilania systemu wbudowanego, Praca zbiorowa: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, WKŁ Warszawa 2011, ISBN: 878-83-206-1822-8. S. 505–512. (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Rozproszony system monitorowania stanu urządzeń wbudowanych poprzez sieć gsm, Praca zbiorowa: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, WKŁ Warszawa 2011. ISBN: 878-83-206-1822-8. S. 295-304. (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Możliwość zastosowania gpu do przetwarzania obrazów dla celów analizy sceny, Automatyka tom 15 zeszyt 3 ISSN 1429-3447. – 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 271-282 (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Analiza sceny przy użyciu deskryptorów punktów charakterystycznych, Automatyka tom 15 zeszyt 3. ISSN 1429-3447. – 2011, Wydawnictwa AGH Kraków, str. 283-293. (Pkt. MNiSW = 4)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Aspekty czasowe algorytmu SURF w wersji sekwencyjnej i równoległej zaimplementowanej w technologii CUDA, Pomiary Automatyka Robotyka 12/2011, ISSN 1427-9126. str. 241-243. (Pkt. MNiSW = 5)
Szymczyk P.: Grupowy system oświetlenia awaryjnego, Elektro.info 12/2012
Szymczyk P., Szymczyk M.: Scene configurator, Image Processing and Communications, ISSN 1425-140X. – 2012 vol. 17 no. 4 s. 217–222. (Pkt. MNiSW = 7)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Matlab and parallel computing, Image Processing and Communications, ISSN 1425-140X. – 2012 vol. 17 no. 4 s. 207–216. (Pkt. MNiSW = 7)
Szymczyk P.: Na kłopoty… FZLV, Just In Time nr 27, styczeń 2013
Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Chaos deterministyczny zaobserwowany podczas komputerowych symulacji zjawisk fizycznych wykonywanych z użyciem pakietu graficznego Softimage firmy Autodesk, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089. – 2013 R. 54 nr 9, s. 153–155. (Pkt. MNiSW = 5)
Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Zastosowanie algorytmu genetycznego do sterowania pracą elektrowni solarnej, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089. – 2013 R. 54 nr 10, s. 116-118. (Pkt. MNiSW = 5)
Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Sterowanie współpracą elektrowni solarnej z elektrowniami cieplnymi z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089. – 2013 2013 R. 54 nr 11, s. 75–78. (Pkt. MNiSW = 5)
Szymczyk M., Szymczyk P.: Preprocessing of GPR data, Image Processing and Communications, ISSN 1425-140X. – 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 83-90. (Pkt. MNiSW = 8)
Gajer M., Szymczyk P., Szymczyk M.: Analiza możliwości przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległości, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. – 2014 R. 55 nr 3, s. 89-91. (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Obtaining 3D information from 2D images – Analiza możliwości uzyskania informacji przestrzennej z płaskiego dwuwymiarowego obrazu pozyskanego z jednej kamery, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. – 2014 R. 55 nr 6, s. 47-50. (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Planowanie współpracy elektrowni wiatrowych i solarnych z systemem elektroenergetycznym przy zastosowaniu podejścia ewolucyjnego, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. – 2014 R. 55 nr 7, s. 164-167. (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M., Kłyś M.: Zastosowanie inspirowanych biologicznie technik obliczeniowych w zagadnieniach związanych z planowaniem produkcji energii elektrycznej, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. – 2014 R. 55 nr 9, s. 127-130. (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Marcak H., Tomecka-Suchoń S., Gołębiowski T., Szymczyk M., Gajer M., Kłyś M.: Zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych oraz automatyczne rozpoznawanie anomalii w strukturach geologicznych, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. – 2014 R. 55 nr 12, s. 56-61. (Pkt. MNiSW = 6)
Szymczyk P., Szymczyk M.: Classification of geological structure using ground penetrating radar and Laplace transform artificial neural networks, Neurocomputing ; ISSN 0925-2312. — 2015 vol. 148, s. 354-362. (LF) (IF2014 2.083) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]
Szymczyk P., Szymczyk M.: Supervised learning Laplace transform artificial neural networks and using it for automatic classification of geological structure, Neurocomputing ; ISSN 0925-2312. — 2015 vol. 154, s. 70-76. (LF) (IF2014 2.083) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]
Szymczyk P., Szymczyk M.: Non-destructive building investigation through analysis of GPR signal by S-transform, Automation in Construction ; ISSN 0926-5805. — 2015 vol. 55, s. 35-46. (LF) (IF2014 1.812) (Pkt. MNiSW = 40) [BibTeX][TXT][RIS]
Kłyś M., Szymczyk P., Szymczyk M., Gajer M.: Parallel implementation of neural networks with the use of GPGPU technology OpenCL, Measurement Automation Monitoring (formerly: Pomiary Automatyka Kontrola) ; ISSN 0032-4140, Jan. 2015, vol. 61, no. 01, s. 16-20 (Pkt. MNiSW = 7)
Szymczyk P.: Z-transform articial neural networks, Neurocomputing ; ISSN 0925-2312. — 2015 vol. 168, s. 1207-1210. (LF) (IF2014 2.083) (Pkt. MNiSW = 30) [BibTeX][TXT][RIS]

Additional information:

None