Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie internetowe w biznesie
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-107-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zachara Marek (mzachara@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zachara Marek (mzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Orzechowski Patryk (patrick@agh.edu.pl)
Piskor-Ignatowicz Cezary (ignatow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wymyślić i opracować propozycję działalności biznesowej opartą o aplikacje internetowe. AR2A_K01 Activity during classes,
Test results
Skills
M_U001 Umie pracować w grupie nad przygotowaniem projektu i wykonaniem aplikacji internetowej AR2A_U02 Execution of a project
M_U003 Potrafi dostosować modele biznesowe i koncepcje marketingowe do możliwości i ograniczeń dostępnych środków i technologii internetowych AR2A_U16 Test results
Knowledge
M_W001 Zna technologie i narzędzia informatyczne służące do tworzenia serwisów internetowych AR2A_W08, AR2A_W13 Completion of laboratory classes
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu technik biznesu i marketingu internetowego AR2A_W08 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wymyślić i opracować propozycję działalności biznesowej opartą o aplikacje internetowe. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie pracować w grupie nad przygotowaniem projektu i wykonaniem aplikacji internetowej - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dostosować modele biznesowe i koncepcje marketingowe do możliwości i ograniczeń dostępnych środków i technologii internetowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna technologie i narzędzia informatyczne służące do tworzenia serwisów internetowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą z zakresu technik biznesu i marketingu internetowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe technologie i języki programowania serwisów internetowych

  Metody opisu treści i formy strony internetowej: HTML i CSS. Dynamiczne generowanie stron przy pomocy języków PHP i JSP. Integracja z bazami danych, metody obsługi sesji i autoryzacji użytkowników

 2. Technologie interaktywne

  Interakcja z użytkownikiem przy użyciu JavaScript. AJAX. Framework-i do tworzenia aplikacji internetowych. HTML5 – funkcjonalność i aplikacje.

 3. Bezpieczeństwo danych i aplikacji internetowych

  Metody ataku na serwisy internetowe i ich użytkowników. Sposoby ochrony przed atakami i wykrywania ataków oraz ich sutków. Uwarunkowania prawne.

 4. Modele biznesowe w internecie

  Sposoby prowadzenia biznesu w internecie jako wsparcie dla innej działalności i jako działalność podstawowa. Różne metody sprzedaży produktów i usług (w tym SaS, ‘Freemium’ itp.). Sposoby szacowania rentowności.

 5. Marketing i inne narzędzia wsparcia biznesu

  klasyczne narzędzia marketingu internetowego: bannery, boksy reklamowe itp. Reklama i pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Alternatywne sposoby marketingu. Internet jako część marketingu mix.

 6. Wdrażanie i integracja systemów internetowych

  Analiza i projektowanie systemów internetowych. Wybrane zagadnienia prowadzenia projektu (analiza ryzyka, harmonogram itp.). Systemy wysokiej dostępności.

Laboratory classes:

1. Przygotowanie statycznych stron internetowych
2. Tworzenie stron interaktywnych przy pomocy Javascript i dostępnych bibliotek
3. Dynamiczne generowanie stron na serwerze
4. Integracja serwisu internetowego z bazą danych
5. Wykorzystanie wybranych framework-ów do przygotowania aplikacji
6. Ocena bezpieczeństwa i zabezpieczanie serwisu
7. Mobilne i specjalistyczne aplikacje internetowe
8. Opracowanie własnej, wybranej aplikacji typu e-commerce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest przyznawana na podstawie oceny z laboratorium, pod warunkiem uzyskania zaliczenia z treści wykładu. Brak zaliczenia z wykładu bądź pozytywnej oceny (min. 3.0) z laboratorium skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw programowania (np. C/C++, Java), znajomość podstaw SQL.

Recommended literature and teaching resources:

1 Brian P. Hogan „HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości”, Helion 2011
2 Steven M. Schafer „HTML, XHTML i CSS. Biblia”, Helion 2010
3 Darie et al. „AJAX i PHP”. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, Helion 2006
4 Holly Berkley „Marketing internetowy w małej firmie”, One Press 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zachara Marek, Collective detection of potentially harmful requests directed at web sites
Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, s. 384-393, Springer (2014)
Zachara Marek, Dariusz Pałka, Detecting unusual user behaviour to identify hijacked internet auctions accounts International Cross-Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, s. 534-546, Springer (2012)
Zachara Marek, Dariusz Pałka, Automated Understanding of a Semi-natural Language for the Purpose of Web Pages Testing Semantic Methods for Knowledge Management and Communication, Studies in Computational Intelligence, s. 301-309, Springer (2011)
Pałka Dariusz, Zachara Marek, Learning Web Application Firewall – Benefits and Caveats, A. M. Tjoa et al. (eds.): ARES, LNCS 6908, s. 295-308, Springer (2011)

Additional information:

None