Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie Sterowników PLC
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-301-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna i rozumie swoją rolę jako inżyniera automatyka w społeczeństwie AR2A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi dokonać konfiguracji sprzętowej sterownika PLC do realizacji określonego zadania sterowania AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi dokonać wyboru elementów oprogramowania i języka do realizacji określonego algorytmu na wybranej platformie PLC. AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U01 Test
M_U003 Potrafi oszacować spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC pracującego w określonej konfiguracji i na określonych typach danych. AR2A_U07, AR2A_U13, AR2A_U08 Test
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprzętu systemó PLC, obejmującą konstrukcję i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Test
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i zasad programowania systemów PLC zgodnie z wymaganiami normy IEC 61131, obejmującą znajomość modelu oprogramowania PLC, typów danych i zmiennych, metod wymiany danych oraz elementów organizacyjnych oprogramowania. AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Test
M_W003 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu języków programowania sterowników PLC i zasad ich użycia w róznych obszarach zastosowań AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Test
M_W004 Ma wiedzę z zakresu metod praktycznej realizacji systemów sterowania z użyciem sterowników PLC AR2A_W14, AR2A_W02, AR2A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna i rozumie swoją rolę jako inżyniera automatyka w społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać konfiguracji sprzętowej sterownika PLC do realizacji określonego zadania sterowania + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru elementów oprogramowania i języka do realizacji określonego algorytmu na wybranej platformie PLC. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC pracującego w określonej konfiguracji i na określonych typach danych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprzętu systemó PLC, obejmującą konstrukcję i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i zasad programowania systemów PLC zgodnie z wymaganiami normy IEC 61131, obejmującą znajomość modelu oprogramowania PLC, typów danych i zmiennych, metod wymiany danych oraz elementów organizacyjnych oprogramowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu języków programowania sterowników PLC i zasad ich użycia w róznych obszarach zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu metod praktycznej realizacji systemów sterowania z użyciem sterowników PLC + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Konstrukcja sterownika PLC – jednostki centralne, moduły wejść i wyjść, moduły komunikacyjne, specjalizowane moduły inteligentne, panele operatorskie, zasilacze.

2.Spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy systemu PLC.

3.Modele oprogramowania i komunikacji wg normy IEC 61131-3: elementy konfiguracji, programy.

4.Typy danych i zmiennych,

5. Elementy organizacyjne oprogramowania zgodne z normą i „nieformalne”(wprowadzone przez prodeucentów poszczególnych systemów PLC

6.Języki programowania PLC: graficzne (LD, FBD) , tekstowe ( IL, ) Graf Sekwencji ( SFC ).

7.Przykłady środowisk programowych do programowania sterowników PLC: STEP 7/ TIA ( SIEMENS) , RSLOGIX 500 ( ALLEN-BRADLEY), VERSAPRO i CIMPLICITY ( GE FANUC).

8.Przykłady realizacji zadań automatyzacji z wykorzystaniem PLC.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podczas wykładów organizowane są dwa kolokwia z dotychczas omówionego materiału. Ocena końcowa to średnia ocen z obu kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z zakresu sterowania cyfrowego i programowania obiektowego

Recommended literature and teaching resources:

1 Kwaśniewski J. „Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej” BTC 2008,

2 Kwaśniewski J. „Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej” BTC 2009,

pomocy kontekstowej narzędzi STEP7 Professional oraz VersaPro, przemysłowych”. WNT 2006,

5 Legierski i inni „Programowanie sterowników PLC” Gliwice 1998,

wersje demonstracyjne oprogramowania SIEMENS STEP7/TIA

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None