Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Środowiska projektowe systemów pomiarowo-sterujących
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-305-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Nabielec Jerzy (jena@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nabielec Jerzy (jena@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umiejętność pracy w zespole i współdzielenia obowiązków przy realizacji większego zadania. AR2A_K01 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać dokumentację publikowaną przez producentów podzespołów stosowanych w automatyzacji procesów technologicznych. AR2A_U01, AR2A_U05 Activity during classes
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację sterującą rzeczywistym obiektem przemysłowym AR2A_U07, AR2A_U16, AR2A_U19, AR2A_U18, AR2A_U02, AR2A_U11 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych umożliwiających akwizycję sygnałów ze sterowanego obiektu oraz generowanie sterowań AR2A_W01, AR2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umiejętność pracy w zespole i współdzielenia obowiązków przy realizacji większego zadania. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać dokumentację publikowaną przez producentów podzespołów stosowanych w automatyzacji procesów technologicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację sterującą rzeczywistym obiektem przemysłowym - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych umożliwiających akwizycję sygnałów ze sterowanego obiektu oraz generowanie sterowań + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Struktury sprzętowe układów zbierania danych (2 godz.)

  Standardowe karty zbierania danych NI PCI 6221
  Karta NI USB 6009
  NI PCI 4474
  Kasety PXI , PXIe
  Moduły C + obudowa
  sbRIO

 2. 2. Komunikacja aplikacji z procesem

  Pomiar napięć
  Pomiar wielkości nieelektrycznych
  Generowanie sygnałów analogowych
  Akwizycja sygnałów cyfrowych
  Generowanie sygnałów cyfrowych
  Wykorzystanie liczników

 3. 3. Typy zmiennych i ich reprezentacja w LV (2 godz.)

  - Context Help , Detailed Help, Examples
  - Project, Front Panel, Block diagram
  - Express
  - Constant, Control, Indicator, Probe
  - Bundle, Unbundle, Tablice, String,
  - Konwersje typów zmiennych

 4. 4. Struktury programowe stosowane w LV (2 godz.)

  - Loop, Sequence, Case, TimedLoop, Event, Disabled
  - Shift Register
  - Local, Global, Shared
  - Kolejki, notifier, semafor
  - Maszyna Stanów

 5. 5. SubVi (2 godz.)

  - Tworzenie SubVI,
  - Import VI,
  - Lista zmiennych wejścia – wyjścia
  - Vi Property,
  - Reentry

Laboratory classes:
 1. Sterowanie silnikiem krokowym (3 godz)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ oraz LabVIEW budowana jest aplikacja umożliwiająca odtwarzanie przez silnik krokowy zadanej trajektorii

 2. Regulator prędkości (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, impulsatora oraz LabVIEW budowana jest aplikacja sterująca prędkością napędu zasilanego przez układ PWM

 3. Regulator położenia – potencjometr (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, LabVIEW oraz potencjometru jako czujnika położenia budowana jest aplikacja sterująca położeniem napędu DC, który włączony jest w przekątną dwuramiennego mostka o konfiguracji H

 4. Regulator położenia – enkoder (3 godz.)

  Przy wykorzystaniu standardowego układu DAQ, LabVIEW oraz absolutnego enkoder jako czujnika położenia budowana jest aplikacja sterująca położeniem napędu DC, który zasilany jest przez wzmacniacz mocy DC

 5. Komunikacja DAQ z obiektem (3godz)

  Praktyczne ćwiczenia z dołączaniem żródeł sygnału analogowegotypu Float i RSE w konfiguracjach SE i Diff ,
  Generowanie sygnałów analogowych, pobieranie i generacja sygnałów cyfrowych.
  synchronizacja DAQ z zewnętrznym zegarem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in laboratory classes 16 h
Preparation for classes 52 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy elektrotechniki
Podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej
Podstawy napędu elektrycznego
Podstawy automatyki

Recommended literature and teaching resources:

http://www.ni.com/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None