Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bazy danych
Course of study:
2014/2015
Code:
IES-1-610-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Mąsior Mariusz (masior@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności ES1A_K01, ES1A_K04 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zarządzać i organizować zasoby danych ES1A_U01, ES1A_U10, ES1A_U22 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi posłużyć się narzędziami do projektowania baz danych ES1A_U01, ES1A_U10, ES1A_U22, ES1A_U27 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o bazy danych – wykorzystujące język SQL ES1A_U01, ES1A_U10, ES1A_U22 Execution of laboratory classes
M_U004 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej określonego systemu bazodanowego ES1A_U01, ES1A_U03 Execution of laboratory classes
M_U005 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu bazodanowego ES1A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna wewnętrzną budowę i rozumie działanie systemów bazodanowych (DBMS – DataBase Management System) ES1A_W07, ES1A_W06 Execution of laboratory classes
M_W002 Zna SQL – język zapytań do baz danych ES1A_W07, ES1A_W06 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zarządzać i organizować zasoby danych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się narzędziami do projektowania baz danych - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o bazy danych – wykorzystujące język SQL + - - - - - - - - - -
M_U004 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej określonego systemu bazodanowego - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu bazodanowego - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wewnętrzną budowę i rozumie działanie systemów bazodanowych (DBMS – DataBase Management System) + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna SQL – język zapytań do baz danych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
WYKŁADY

1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.
2. Język definiowania zapytań: atrybuty, rodzaje dziedzin, typy danych, rzutowanie i selekcja, logika trójwartościowa, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.
3. Manipulowanie danymi.
4. Projektowanie baz danych: model związków encji, logiczny model danych, fizyczny projekt relacji, dekompozycja stratna i bezstratna, zależności funkcyjne, klucze.
5. Język definiowania struktur danych.
6. Transakcje: właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.
7. Zarządzanie uprawnieniami.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Participation in laboratory classes 14 h
Examination or Final test 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową należy uzyskać pozytywną ocenę z laboratorium oraz napisać kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
• Podstawowa znajomość logiki.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Recommended literature and teaching resources:

Martin Gruber: Understanding SQL. Sybex 1990.
C.J. Date, Hugh Darwen: A Guide to the SQL Standard. Addison-Wesley 1997.
Thomas Lockhart: PostgreSQL User’s Guide. The PostgreSQL Global Development Group 2000.
Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011
Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006
Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Ziółko, M. Mąsior, M. Igras, S. Kacprzak: Baza danych nagrań mowy do analizy porównawczej różnojęzycznych fonemów, Studia Informatica, vol. 34 no. 2B, 2013.
2. D. Skurzok, B. Ziółko, A. Pohl, T. Jadczyk, M. Mąsior: Comparative study of SQLite and Berkeley DB implementations of n-gram model of Polish language, Studia Informatica, vol. 33 no. 2B, 2012.
3. M. Mąsior, B. Ziółko, D. Skurzok, T. Jadczyk: Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy (Eng. A database of Polish dictionary with word statistics for automatic speech recognition), Studia Informatica vol. 32, no 2B(97), 2011.

Additional information:

None