Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to electronics
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-103-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. ET1A_K01 Activity during classes,
Test,
Report
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. ET1A_K04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych układów cyfrowych a także dokonać ich weryfikacji. ET1A_U22, ET1A_U16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów podstawowych układów elektronicznych. ET1A_W14, ET1A_W02, ET1A_W12 Activity during classes,
Test,
Report
M_W002 Student zna proste układy analogowe i cyfrowe. ET1A_W12, ET1A_W16 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna techniki i narzędzia służące do projektowania układów elektronicznych. ET1A_W16 Activity during classes,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych układów cyfrowych a także dokonać ich weryfikacji. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów podstawowych układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna proste układy analogowe i cyfrowe. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna techniki i narzędzia służące do projektowania układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład realizowany jest wg następującego harmonogramu:
1. Historia elektroniki
2. Prąd, napięcie, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
3. Rezystor, kondensator, dioda
4. Tranzystor MOS
5. Inwerter, wzmacniacz
6. Bramki logiczne
7. Multiplekser, przerzutnik, licznik
8. Układy FPGA

Laboratory classes:

Cwiczenia realizowane są w wybranych laboratoriach Katedry Elektroniki, gdzie studenci zapoznają się z aparaturą pomiarową (multimetr, oscyloskop) oraz aparaturą badawczą, a także z metodami symulacji i stosowanym oprogramowaniem.
W ramach ćwiczeń studenci będą mogli mierzyć paramatry elektryczne elementów i układów elektronicznych oraz samodzielnie projektować proste układy cyfrowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium
oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych praw fizyki i obsługi komputera

Recommended literature and teaching resources:

1.M. Polowczyk – Elementy i przyrządy półprzewodnikowe – Wyd. WKŁ;
2.S. Kuta – Elementy i układy elektroniczne, cz.1,2 – Wyd. AGH
3.J. Kalita – Podstawy elektroniki Cyfrowej – WKŁ
4.A. Skorupski – Podstawy techniki cyfrowej – WKŁ
5.B. Wilkinson – Układy cyfrowe –Wyd.WKŁ
6.J. Baranowski – Układy i systemy cyfrowe –wyd. WKŁ

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None